Homøopatiske lægemidler

Homøopatiske lægemidler

Udgangspunkter for homøopatiske lægemidler er stoffer udvundet fra plante-, mineral- og dyreriget, som opnår deres særlige virkning efter potensering ved gentagne fortyndinger og rytmiske opblandinger. Gennem denne potensering frigives stoffets energi, eller informationer, ud i vandet. Vandet er nu tilført information. Dette informationsmateriale kan forstærkes gennem yderligere potensering. Jo højere potensering, desto højere energiniveau. Herved frembringes et stærkt virkende lægemiddel, fri for bivirkninger.

Princippet bag homøopatiske lægemidler bygger på, at de stærkt fortyndede stoffer virker helbredende på symptomer, som de fremkalder i fysisk – og ufortyndet – form. Et eksempel er homøopatisk fortynding af løg, som anvendes til at helbrede med rindende øjne og løbende næse. Med lige skal lige helbredes.

Indtagelse

Man opnår det bedste resultat i et behandlingsforløb med homøopatiske lægemidler, når lægemidler indtages det foreskrevet antal gange om dagen. Har man glemt at indtage lægemidlet, indtages det blot straks man husker det. Man skal ikke forsøge at indhente det tabte ved at øge mængden næste gang, men blot fortsætter i normal dagsrytme og antal indtag pr. dag.

Dråber fortyndes i et glas med lidt vand, f. eks. et snapseglas eller dryppes direkte i munden. Det er vigtigt, at dråberne holdes i munden i cirka 1/2 – 1 minut, inden de synkes. De optages direkte i blodet via mundslimhinden.

Tabletter indtages i munden, hvor de smelter gradvist.

Førstegangsforværring

Nogen gange udløser indtag af et homøopatisk lægemiddel en forværring af symptomerne. Dette kaldes førstegangsforværring. Den er udtryk for, at lægemidlet har aktiveret en helbredelsesproces i kroppen og at kroppen forsøger at skille sig af med sygdommen. Førstegangsforværringen er samtidig et tegn på, at man indtager et lægemiddel, som har mulighed for at virke helbredende. Ved tegn på for kraftig førstegangsforværring stoppes indtag af lægemidlet 1-2 dage, eller indtil forværringen er borte. Derefter påbegyndes indtag af lægemidlet igen, evt. med nedsat dosering og trappes op til den anbefalede dosis over 3-4 dage.

Undgå at de homøopatiske lægemidler kommer i berøring med metal. Dog har plomber i tænderne ingen betydning.

Man bør kun ophøre med lægeordineret medicin i samråd med sin læge. De følgende råd skal ses som forslag og impulser til en mulig behandling og bør ikke udelade en eventuel klinisk undersøgelse hos egen læge. Med homøopati behandler man ikke sygdommen, men det syge menneske og helt essentielt årsagen til sygdommen.