Zoneterapi

Zoneterapi er et gammelt håndværk, som har været anvendt i Danmark siden 1970’erne. Denne gamle behandlingsform har flere tusinde år gamle rødder tilbage til Kina samt andre lande i østen, de Nord- og Mellemamerikanske indianere og fra Ægypten.

Hensigten med en zoneterapeutisk behandling er, at sætte de selvhelbredende kræfter i gang. Det vil sige, sætte kroppens egen proces i gang med at genoprette balancen og ligevægten i kroppen.

Den kan anvendes ved akutte og kroniske sygdoms- og smertetilstande og uafhængig af, hvordan symptomet er opstået, kan der både arbejdes forebyggende, behandlende og lindrende med metoden. Kroniske sygdomstilstande er dog selvsagt mere behandlingskrævende end akutte zoneterapien kan bruges separat eller komplementært som metode til samtidig behandling i det etablerede system. I zoneterapeutisk klinik prioriteres teknikken, men også elementer som tid til at få talt i dybden samt opbygge den nødvendige tillid mellem klient og behandler, fokus på det hele menneske og et velfungerende samarbejde højt. Det er det, der i væsentlig grad adskiller zoneterapi fra andre behandlingsmetoder.

Zoneterapi adskiller sig fra konventionel behandling på et meget væsentligt punkt: Den helhedsorienterede og klientcentrerede tilgang til at forstå symptomer og årsagssammenhæng, der betyder, at zoneterapeuter forsøger at forstå en sammenhæng, som er unik for hver enkel klient. Dette betyder i praksis, at forskellige klienter, der henvender sig med de samme symptomer, kan behandles individuelt og vil få en individuelt tilrettelagt behandling.

Et behandlingsforløb med zoneterapi foregår altid i tæt samarbejde med klienten. Klientens situation som helhed vægtes, ofte indebærer det også forandring i livsførelsen. Resultatet er betinget af, om klienten selv deltager aktivt. Klientens ansvar er altså en central del af forløbet, men er også med til at sikre, at behandlingen har mere end kortsigtet og symptomrettet effekt. Nogle zoneterapeuter arbejder med fokus på den psykologiske proces, andre med fokus på de fysiske reaktioner med brug af forskellige behandlingsteknikker, andre igen mere intuitivt. En behandlingsproces er altid individuel, og forløbet og antallet af behandlinger varierer derfor. Zoneterapeuter arbejder empatisk og lyttende og spørger uddybende til klientens symptomer og kan eventuelt stille spørgsmål til både nuværende og tidligere symptomer. Der arbejdes målrettet efter at finde de dybere sammenhæng til de nuværende symptomer.

Som minimum anbefales to-tre behandlinger for at støtte kroppens interaktion med den zoneterapeutiske påvirkning. Hivs der en kompleks tilstand med flere symptomer gennem længere tid, kan behandlingsforløbet dog strække sig længere – op til 10-12 behandlinger – men der er ingen øvre grænse for, hvor mange behandlinger et forløb kan strække sig over. I dag er det sådan, at klienter ikke kun kommer, når de er akut syge, men at flere og flere mennesker også anvender zoneterapien rent forebyggende og som led i en sundere livsførelse. Trykket på foden kan variere og være: fast (dybt), overfladisk, hurtigt/langsomt, rytmisk, statisk og roterende. Det vil være tilpasset klienten.

Reaktioner under behandlingen kan være: træthed og tyngde i kroppen, følelsesmæssige reaktioner, afslapning og varme/kulde.